TIMEBOX    INNOVASJON    GRÜNDERHJELP    ETABLERING    UTVIKLING    INKUBATOR
 ForsideInnovasjon l Etablering&utvikling l Prosjektledelse l Inkubator l Kontakt oss l Mer om Timebox

Prosjektledelse

Et av våre satsingsområder er Prosjektledelse. Vi vektlegger både vår egen gjennomføringsevne som prosjektledere, samt vår kompetanse knyttet til prosjektledelse som fag. Flere av våre prosjektledere er sertifisert innen internasjonalt anerkjente ordninger som PMI og IPMA.

Med prosjektledelse mener vi målrettet og strukturert prosjektarbeid i henhold til etablerte metoder.

I tillegg til at vi påtar oss oppdrag som prosjektledere, har vi også lang erfaring med gjennomføring av: 
  • Programledelse og porteføljestyring
  • Anskaffelse og kontraktsrådgivning
  • Innføring av systemer med gevinstrealisering
  • Kvalitetssikring og prosjektanalyse
  • Rådgivning og støtte til kundens prosjektleder/organisasjon
  • ”Management for hire” – brobygging mellom virksomhet og IKT 

Som prosjektledere kjennetegnes vi av helhetstenkning, gjennomføringsevne og engasjement

    Mobinor