TIMEBOX    INNOVASJON    GRÜNDERHJELP    ETABLERING    UTVIKLING    INKUBATOR
 ForsideInnovasjon l Etablering&utvikling l Prosjektledelse l Inkubator l Kontakt oss l Mer om Timebox


  Partner
Kathrine Breistøl
Sivilingeniør (UMIST)
Tel.917 22 890
kathrine.breistol@timebox.no
Breistøl har nesten 20 års erfaring som leder og prosjektleder av IT-relaterte prosjekter. Hennes prosjektledererfaring er mangfoldig, med oppdragsgivere fra både offentlig og privat sektor, med prosjektstørrelse varierende fra 5-35 medarbeidere, og der hun har representert både kunde- og leverandørsiden. Breistøls hovedfokus er utøvende prosjektledelse og andre oppgaver relatert til faget prosjektledelse som kvalitetsarbeid, prosjektanalyse og støtte til prosjektleder og prosjektorganisasjonen.  

 


Ole Faye

Cato Tønsberg

Tore Storødegård

Eva Loennechen

Kathrine Breistøl

    Mobinor