TIMEBOX    INNOVASJON    GRÜNDERHJELP    ETABLERING    UTVIKLING    INKUBATOR
 ForsideInnovasjon l Etablering&utvikling l Prosjektledelse l Inkubator l Kontakt oss l Mer om Timebox


  Partner
Cato Tønsberg
Sivilingeniør, Bedriftsøkonom, Coach NLP
Tel. 473 39 729
cato.tonsberg@timebox.no
Tønsberg har mangeårig erfaring fra to av de største rådgivningsselskaper i Norge som manager innen strategi og virksomhets-utvikling. Tidligere hadde han lederroller i norske og inter-nasjonale handels- og industriselskaper med ansvar for forretningsutvikling, marked og salg. Han har erfaring fra arbeid i Europeiske land og i Latin Amerika. Hans kompetanse er sentrert rundt innovasjon, virksomhetsutvikling, snuoperasjoner, bistand i gjennom-føring av fusjoner, fisjoner og integrasjon. Han har i den senere tid også arbeidet med samspill styre/ ledelse og "corporate governance" oppgaver.

 


Ole Faye

Cato Tønsberg

Tore Storødegård

Eva Loennechen

Kathrine Breistøl

    Mobinor