TIMEBOX    INNOVASJON    GRÜNDERHJELP    ETABLERING    UTVIKLING    INKUBATOR
 ForsideInnovasjon l Etablering&utvikling l Prosjektledelse l Inkubator l Kontakt oss l Mer om Timebox

Innovasjonsledelse

Et av våre  sentrale arbeidsfelt er Innovasjonsledelse.

Med Innovasjon mener vi nyskapning, relatert til f.eks. utvikling av nye produkter, nye markeder og nye interne prosesser (men ikke begrenset til dette).

Timebox har omfattende erfaring og faglig innsikt når det gjelder å bruke Innovasjon for å skape forretningsfortrinn. Vi jobber med Innovasjon på flere områder, og på flere måter. Vi hjelper våre kunder gjennom:
  • Kartlegging, benchmarking og vurdering av innovasjonsevne og -ytelse.
  • Videreutvikling av innovasjonspraksis og innovasjonsprosessen i virksomheten.
  • Coaching, prosess- og prosjektledelse, idéskapning m.m.
  • Faglige og motiverende aktiviteter, f.eks. gjennom interne seminarer og workshops.
I våre prosjekter bruker vi ofte IT-baserte benchmarkingsverktøy for å måle Innovasjonsevnen i virksomheten. Her får man virkelig sammenlignet seg med anerkjent "best practice" fra Innovative virksomheter, nasjonalt og internasjonalt. Man får da et godt og presist utgangspunkt for å sette i verk egne forbedringer knyttet til både arbeidspraksis, kultur, kompetanse, organisering og systemer.

    Mobinor