TIMEBOX    INNOVASJON    GRÜNDERHJELP    ETABLERING    UTVIKLING    INKUBATOR
l ForsideInnovasjon l Etablering&utvikling l Prosjektledelse l Inkubator l Kontakt oss l Mer om Timebox

Inkubator

Timebox utvikler prosjekter og virksomheter i egen regi og gjennom partnerskap.

Vi bruker vår erfaring og vårt nettverk til å ta fatt i en god virksomhetsidé, og vil sammen med de aktuelle partnere utvikle idéen videre til en levedyktig virksomhet.

Vi sitter selv på den nødvendige kompetanse for å kunne raffinere idéen, fokusere og optimalisere, etablere virksomheten, og bli operative og lønnsomme hurtig. Gjennom vårt nettverk knytter vi forbindelser til miljøer som kan bidra til å skape ytterligere verdier.

Timebox tar vanligvis selv medierskap i virksomheten. Vår rolle er å løfte idéen til et nivå der bedriften er etablert og verdier synliggjort, slik at en god exit er mulig.

    Mobinor