TIMEBOX    INNOVASJON    GRÜNDERHJELP    ETABLERING    UTVIKLING    INKUBATOR
 ForsideInnovasjon l Etablering&utvikling l Prosjektledelse l Inkubator l Kontakt oss l Mer om Timebox

Timebox.no

Timebox er et rådgivningsfellesskap som er spesialist på å bistå organisasjoner med Innovasjonsledelse, Etablering og Virksomhetsutvikling, og Prosjektledelse. 

Vi er også en Inkubator med ressurser og kompetanse for utvikling av nye virksomhetsidéer i egen regi, og i partnerskap med andre.

Les mer om:

Partnerne i Timebox har bred erfaring fra ledende stillinger i norsk og internasjonalt næringsliv, med selskaper i vanlig drift, under omstilling og under oppbygging. Vår kompetanse er basert på dyp teoretisk forankring kombinert med praktisk erfaring, både teknologisk, bedriftsøkonomisk og ledelsesmessig. Vår bransjeerfaring er bred, med særlig tyngde innen teknologiorienterte bransjer. Nyskapning og innovasjon er sentral i vår kompetanse.

TimeBox .no
Postadresse: Postboks 79, 1318 Bekkestua
Besøksadresse: Tyristubben 3, 1362 Hosle


Ole Faye

Cato Tønsberg

Tore Storødegård


Kathrine Breistøl

    Mobinor