TIMEBOX    INNOVASJON    GRÜNDERHJELP    ETABLERING    UTVIKLING    INKUBATOR
 ForsideInnovasjon l Etablering&utvikling l Prosjektledelse l Inkubator l Kontakt oss l Mer om Timebox

Etablering og Virksomhetstvikling

Vårt tilbud om rådgivning innenfor Virksomhetsetablering er nært knyttet til vår erfaring og kompetanse innen Innovasjon og nyskapning.

Vi tar på oss oppgaver knyttet til vurdering av virksomhetsidé, utvikling av forretningsplan, coaching og prosessledelse, rådgivning innen finansiering, ”gründerhjelp”, endringsledelse, m.m.

Vi har hjulpet mange virksomheter i den første, vanskelige fasen: fra idé og gründerskap til etablert, lønnsom drift.

Ofte starter vår bistand med et "Prosessverksted" der vi sammen med gründerne går igjennom forretningsidé og forretningsplan, river ned og bygger nytt (!), og legger planer for de neste 2 månedene.

Vi har lang erfaring med utvikling og restrukturering av virksomheter. Vi er særlig fokusert på oppgaver knyttet til selskapsetablering, oppkjøp, integrasjon og utskillelse (spin-out) av selskaper.

Vår innfallsvinkel er analytisk og operativ på samme tid. Vi bruker vår erfaring og våre strukturerte verktøy for å kunne vurdere og gi råd knyttet til den utfordring du står overfor.  Vi bistår deretter med planlegging og implementering, og kan gjerne ta operative roller i forbindelse med gjennomføringen.

    Mobinor